Rodakom poległym w czasie II Wojny Światowej!

W dniu 3 września uczniowie klas IV-VIII uczestniczyli w marszu do Zalasowskiego Miejsca Pamięci na cmentarzu parafialnym. Po wysłuchaniu krótkiego przemówienia Dyrektora szkoły o męczeństwie Polaków w czasie II wojny światowej delegacja uczniów złożyła przy pomniku symboliczną wiązankę kwiatów i znicze.
Następnie z Księdzem Bartłomiejem zmówiliśmy modlitwę za wszystkich poległych w tej okrutnej wojnie. Zapaliliśmy również znicze na grobie żołnierza poległego w naszej miejscowości w czasie kampanii wrześniowej.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.

1 września 2021r. uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2021/2022. Na sali sportowej wspólnie odśpiewaliśmy hymn państwowy i pieśń szkoły. Następnie dyr. szkoły p. L. Sutkowski powitał wszystkich zebranych. Przypomniał o rocznicach historycznych: porozumień sierpniowych, wybuchu II wojny światowej, po czym uczniom przekazał bieżące informacje oraz plany na nowy rok szkolny. Powitanie uczniów z wychowawcami nastąpiło w salach lekcyjnych. Następnie uroczystym wymarszem pocztu sztandarowego wraz z całą społecznością szkolną udaliśmy się na wspólną Mszę Świętą. Życzymy wszystkim wielu sukcesów, uśmiechu na co dzień, a także tego, aby ten rok szkolny był lepszy niż poprzedni.