XXII Małopolski Złaz Patriotyczno- Turystyczny „Szlakami Legionistów –Łowczówek 2021”

5 listopada  uczniowie należący do Szkolnego Koła Krajoznawczo –Turystycznego  „Azymut”  brali  udział w XXII  Małopolskim Złazie Patriotyczno- Turystycznym „Szlakami Legionistów –Łowczówek 2021”.  Celem uczestnictwa w złazie było oddanie hołdu bohaterom walk o niepodległość Polski.

Na początku I wojny światowej, w dniach 22-25 grudnia 1914 roku, Łowczówek był miejscem zaciętych walk  stoczonych przez I Brygadę Legionów walczącą po stronie Austro-Węgier z Rosjanami. Ofiary walk stoczonych w tym czasie spoczęły na  Cmentarzu Legionistów Polskich nr 171 w Łowczówku,położonym na wzgórzu Kopaliny.

Podczas uroczystości, wysłuchano przemówień zaproszonych gości,złożeniemwiązanek kwiatów oraz minutą ciszy uhonorowanopamięć poległych za Ojczyznę.

Wszyscy uczestnicy złazu otrzymali pamiątkowe odznaki.

Dzyplom podziękowania za udział w Złazie Patriotycznym w Łowczówku