Propagowanie czytelnictwa

Akcja czytania dzieciom w klasie drugiej, Pan dyrektor Leszek Sutkowski, mgr Ewelina Pyrz, mgr Renata Nowak i mgr Anna Górska odczytali tekst z podziałem na role - celem akcji promowanie czytelnictwa

W nawiązaniu do Dnia Głośnego Czytania Dzieciom biblioteka szkolna zorganizowała spotkanie kl. 2a z osobami, które zaprezentowały tekst Barbary Gawryluk ,,Pies na medal”. Pan dyrektor Leszek Sutkowski, mgr Ewelina Pyrz, mgr Renata Nowak i mgr Anna Górska odczytali tekst z podziałem na role. Cel akcji – propagowanie czytelnictwa. Dzieci słuchały uważnie a następnie pięknie odpowiadały na pytania sprawdzające znajomość tekstu. W nagrodę otrzymały słodkie upominki. Zachęcamy do głośnego czytania dzieciom w wolnych chwilach, przed snem…Potraktujmy to jako świetny sposób wspólnego spędzania czasu i zacieśniania więzi. Jest taka akcja ,,Cała Polska czyta dzieciom”…