„NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”

Cetryfikat uczestnictwa w programie edukacyjnym "Nie pal przy mnie, proszę"

Już po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do udziału w programie „Nie pal przy mnie, proszę” organizowanym z inicjatywy Państwowej Inspekcji Sanitarnej we współpracy z resortem edukacji. Głównym założeniem programu realizowanego w klasach I – III było kształtowanie u uczniów postaw odpowiedzialności za własne zdrowie oraz wykształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą. Jedną z form realizacji zadań był cykl zajęć wychowawczo – dydaktycznych o charakterze warsztatowym. Dzieci wzięły także udział w prelekcji nt. szkodliwości palenia tytoniu przeprowadzonej przez p. policjanta. Z niezwykłą pomysłowością oraz dużym zaangażowaniem przygotowały na konkurs przepiękne prace plastyczne, które zdobiły szkolny korytarz. Dzięki takim przedsięwzięciom uczniowie nabyli cenną wiedzę i umiejętności, a szkoła Certyfikat.