CUDER- zagrożenia związane z nowoczesnymi technologiami

Dnia 23 września 2021r. uczniowie klas 6-8 szkoły podstawowej wzięli udział w Programie Profilaktyki Zintegrowanej „CUDER”. Ma on na celu wzmocnienie czynników chroniących uczniów przed szeroką gamą zagrożeń i pokazanie pozytywnych i zdrowych sposobów na radość i rozwój. W czasie spotkania wprowadzona została gra planszowa, jako sposób na spędzanie wolnego czasu poza światem wirtualnym. Pokazane zostały także racjonalne i bezpieczne sposoby na korzystanie z komputera i Internetu. Uczniowie poznali pułapki, w które można wpaść przy korzystaniu z sieci oraz sposoby unikania ich. Poznali także pięć sfer, z których zbudowany jest człowiek: ciało, umysł, duch, emocje i relacje oraz wpływ komputera i nadmiernego korzystanie z Internetu na każdą z nich. Mieli okazję uświadomić sobie także konsekwencje wynikające z takich zachowań.

          Integralna częścią programu były spotkania prowadzących z nauczycielami oraz rodzicami uczniów. Zwrócono w nich uwagę na zagrożenia związane z komputerem i Internetem oraz jak rozpoznawać sygnały ostrzegawcze o podnoszącym się ryzyku uzależnienia. Pokazano także sposoby na aktywizację dzieci i młodzieży, którzy przedkładają świat wirtualny i relacje tam nawiązane nad związki zawierane w świecie realnym.