Święto szkoły – nadanie imienia i poświęcenie sztandaru

W styczniu 2019 r. do Burmistrza Ryglic wpłynął list mieszkańca Zalasowej, który zwrócił uwagę, że największa w gminie Ryglice szkoła podstawowa nie  posiada patrona, który mógłby być wzorem do naśladowania i osnową pracy wychowawczo – profilaktycznej. Burmistrz Ryglic Paweł Augustyn  zobowiązał Dyrektora szkoły do wszczęcia procedury związanej z wyborem patrona placówki. Już od 1 września 2019 r. nasza szkoła rozpoczęła pracę polegającą  na wskazaniu patrona. Kandydatów mogli zgłaszać zarówno rodzice, jak również uczniowie, nauczyciele oraz mieszkańcy wsi Zalasowa. W wyniku tych działań cała społeczność wybrała na patrona szkoły św. Maksymiliana Marię Kolbego.

Dzień 17 października 2021 r. zapisze się jako jeden z najważniejszych dni w historii zalasowskiej szkoły. Już od 1 września 2020 r. Szkoła Podstawowa w Zalasowej szczyci się imieniem św. Maksymiliana Marii Kolbego. Jednak sytuacja epidemiczna w kraju nie pozwoliła na uroczyste celebrowanie tego niecodziennego wydarzenia. Ceremonia ta została połączona więc z poświęceniem nowego sztandaru szkoły.

Wydarzenie poprzedziła uroczysta Msza Święta w kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Zalasowej  pod przewodnictwem Księdza Biskupa Ordynariusza Andrzeja Jeża, który w czasie nabożeństwa poświęcił sztandar. Po zakończeniu Mszy św. nastąpił przemarsz wszystkich towarzyszących naszemu sztandarowi do budynku szkoły. Barwny korowód poprowadziła Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Stanisława Stańczyka.

W wydarzeniu uczestniczyli liczni goście, uczniowie, nauczyciele, rodzice i absolwenci naszej szkoły. Po przywitaniu wszystkich przez Dyrektora szkoły,  Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach Pan Marek Dudowicz uroczyście odczytał akt nadania szkole imienia. Po przekazaniu i prezentacji nowego sztandaru szkoły  odbyło się ślubowanie uczniów klasy I oraz wszystkich uczniów szkoły. Do grona uczniów przyjętych zostało 27 dzieci.  Następnie wychowankowie szkoły zaprezentowali program okolicznościowy poświęcony patronowi szkoły.

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości głos zabrali goście honorowi, którzy dziękowali za zaproszenie, gratulowali nauczycielom i uczniom , zachęcali do pracy i nauki, by przynosić chwałę szkole, rodzinie i ojczyźnie. Pan Burmistrz Paweł Augustyn pogratulował wyboru patrona, podziękował społeczności szkolnej za przygotowanie uroczystości oraz złożył życzenia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. W uznaniu pracy i osiągnięć wręczył Dyrektorowi szkoły Panu Leszkowi Sutkowskiemu Nagrodę Burmistrza Gminy. Następnie głos zabrał poseł ziemi tarnowskiej Pan Wiesław Krajewski. Serdecznie podziękował uczniom za przygotowanie wzruszającej w swej wymowie akademii, kadrze pedagogicznej pogratulował przygotowania uczniów. Nawiązał również do wystawy pt. „Święty Maksymilian i jego dzieła”, która dzięki uprzejmości Pana Jana Hajdugi – prezesa Zarządu Diecezjalnego Stowarzyszenia” Rycerstwo Niepokalanej” w Diecezji Tarnowskiej uświetniła szkolne uroczystości. Pani Bożena Nowak – starszy wizytator Kuratorium Oświaty,  oprócz podziękowań złożyła gratulacje wszystkim uczniom za wzorową postawę i zaangażowanie w niezwykle przejmujący przebieg uroczystości.  Okolicznościowy list gratulacyjny od starosty Romana Łucarza odczytał Dyrektor szkoły.

Ostatnim punktem programu było zaproszenie wszystkich gości na poczęstunek oraz zwiedzanie szkoły i okolicznościowych wystaw.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji dzisiejszego przedsięwzięcia logistycznie, merytorycznie czy finansowo i wszystkim, którzy uświetnili nasze święto swoją obecnością. Jesteśmy Wam ogromnie wdzięczni!!! To Państwa obecność podkreśliła wagę tego wydarzenia, które na zawsze zapisze się na kartach historii naszej szkoły.